SQL Query: SELECT form_id FROM `adtc_wp_afp_config_values` WHERE field_id='1000' && value='1' Error:
Laboratory

Veiligheid

 

VCA staat voor “VGM Checklist Aannemers”. VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. De VCA is ontwikkeld door opdrachtgevers en aannemers uit de (petro-) chemie en wordt inmiddels ver daarbuiten toegepast. VCA is niets meer of minder dan een checklist om een veilige en gezonde werkomgeving te bevorderen en het milieu te sparen. De VCA is geen norm. Bedrijven die zijn gecertificeerd volgens VCA voldoen in de praktijk aan belangrijke arbowet- en regelgeving. Bijvoorbeeld: het hebben van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), aan kunnen tonen dat medewerkers worden geinstrueerd, aantoonbaar toezien op veilig werken, keuren van materieel. VCA* is vooral gericht op de directe beheersing van de veiligheid op de werkplek. VCA** omvat ook de veiligheidsstructuren binnen de organisatie. Denk aan: formele overlegvormen, concreter vastleggen van taken en verantwoordelijkheden en het opstellen en evalueren van VGM-plannen.

Auditci kan u bijstaan in het behalen van het VCA certificaat en het onderhouden van het systeem. Zaken die wij in eigen beheer kunnen uitvoeren zijn de NEN3140 inspecties op elektrische (hand)gereedschappen en bedrijfsmiddelen. Het uitvoeren van de RIE&E en u bijstaan bij het certificeren.