SQL Query: SELECT form_id FROM `adtc_wp_afp_config_values` WHERE field_id='1000' && value='1' Error:
Depositphotos_28781253_original1

Milieu

ISO14001:2015

Een milieumanagementsysteem is, bij voorkeur, een onderdeel van het gangbare managementsysteem en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:

Voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersing van milieu-risico’s.
Streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van uw 
organisatie.
ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. Desgewenst kan een milieumanagementsysteem ook worden gecertificeerd volgens deze norm.