SQL Query: SELECT form_id FROM `adtc_wp_afp_config_values` WHERE field_id='1000' && value='1' Error:
b1fa18e4-216b-44af-976e-34093290c1b5

ISO 9001:2008 en ISO 9001:2015

 

ISO 9001:2008 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement, deze is inmiddels in september 2015 vervangen door de ISO9001:2015. Het is niet de bedoeling van deze norm om uniformiteit van kwaliteitssystemen af te dwingen. ISO9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagement systeem. Hoewel ISO9001 en de certificering ervan ook nog wel eens worden geassocieerd met onnodige bureaucratie is dit de norm zelf niet te verwijten. Veelal wordt de onnodige bureaucratie gecreëerd door organisaties zelf, die vaak nog in de veronderstelling zijn dat het opstellen van procedures en voorschriften leidt tot meer kwaliteit. Daarnaast is er de mogelijkheid om normeisen uit te sluiten, voor zover deze geen invloed hebben op het voldoen aan de eisen van de klant en zich beperken tot eisen uit hoofdstuk zeven.

 

 

ISO9001 wordt ook wel als volgt vertaald:

  • zeg wat je doet
  • doe wat je zegt
  • bewijs het

Auditci help u graag bij het implementeren van deze kwaliteitsnorm. Heeft u de norm al geimplementeerd, dan kunnen wij een onderhoudstraject verzorgen, zodat u meer rendement haalt uit uw kwaliteitsmanagementsysteem.