SQL Query: SELECT form_id FROM `adtc_wp_afp_config_values` WHERE field_id='1000' && value='1' Error:
Yellow delivery keyboard key cargo business background

Audit Service

 

Heeft u als organisatie een onderzoeksvraag? Bijvoorbeeld wilt u weten of al uw vestigingen of afdelingen werken volgens door u opgestelde interne normen, protocollen of externe normen. Of wilt u weten of alle vestigingen de gezamelijke formule goed toepassen? Laat Auditci deze bedrijven of units auditten. U beschikt daarna over een heldere rapportage, en wij kunnen u desgewenst bijstaan bij het aansluitende verbetertraject.

Achtergrond informatie;

Organisaties zijn permanent in beweging en in ontwikkeling. Het INK-model beschrijft deze ontwikkeling in haar model als een ontwikkeling in dimensies (fases). Andere modellen/scholen benoemen dit als TQM, Kaizen of Operational Excellence. Bij die ontwikkelingen horen ook verschillende instrumenten. Dus ook verschillende manieren om een audit uit te voeren. Afhankelijk van de fase van ontwikkeling van uw organisatie, kunt u de passende audit voor uw organisatie kiezen. Uiteraard kunnen wij u hierover adviseren en helpen bij de uitvoering.